RashnoLogo

تجهیزات آزمایشگاه خاک

یکی از عناصر مهم در صنعت ساخت و ساز، کشاورزی و باغداری خاک است، به همین منظور آزمایشگاه خاک جهت بررسی انواع خاک‌ها و نوع استفاده آن‌ها تاسیس گردیده است.

در آزمایشگاه خاک با استفاده از دستگاه‌های مجهز آزمایشگاهی که در ادامه به بررسی آن‌ها پرداخته‌ایم مسائل مختلفی از خاک را بررسی می‌کنند.

آزمایشگاه خاک

پارامترهای مورد بررسی در آزمایشگاه خاک:

پارامترهای زیر برای تعیین خاک ساخت و ساز، میزان مقاومت در برابر زلزله، سدسازی و … به کار می‌رود.

استاندارد تعيين درصد رطوبت خاک
استاندارد دانه بندي مكانيكی خاک
استاندارد تعيين حدود آتربرگ در خاک‌ها (تعيين حد روانی)
استاندارد تعيين حدود آتربرگ در خاک‌ها « تعيين حد خميری »
استاندارد هاي تراكم « روش تراكم پراكتور معمولی »
استاندارد هاي تراكم « روش تراكم اصلاح شده »
استاندارد تعيين وزن مخصوص خاک در آزمايشگاه
استاندارد وزن مخصوص خاک در محل « به روش مخروط ماسه »
استاندارد وزن مخصوص مصالح ريز دانه

پارامترهای زیر برای تعیین خاک کشاورزی، باغداری، کاشت انواع گیاهان و … به کار می‌رود.

 pH، EC، نیترات، فسفات، نیتروژن کل، سولفات، کلسیم، منیزیم، کلراید، رنگ، کدورت، قلیائیت، سختی، اکسیژن محلول، اکسیژن خواهی شیمیایی (COD)، میزان محلول‌ها در بافت خاک،میزان نگه داری آب و … اندازهگیری می‌شود.

تجهیزات آزمایشگاه خاک:

برای بررسی موارد ذکر شده نیاز به دستگاه‌ها و تجهیزات خاصی در آزمایشگاه خاک است که به معرفی برخی از آن‎‌ها پرداخته‌ایم

میکسر هیدرومتری:
این دستگاه برای دانه‌بندی خاک‌های ریزدانه به کار می‌رود.

میکسر-هیدرومتری

هیدرومتری:
از این دستگاه برای اندازه‌گیری چگالی خاک استفاده می‌شود.

هیدرومتری

شیکر برقی:
این دستگاه جهت حرکت یکنواخت در انجام آزمایش تعیین ارزش ماسه‌ای استفاده می‌شود.

شیکر-برقی

مزور شیشه‌ای:
این ابزار جهت اندازه‌گیری برخی از محلول‌ها استفاده می‌شود.

مزور-شیشه-ای

دیتالاگر:
جهت محاسبه کلی اطلاعات و ارسال آن به کامپبوتر استفاده می‌شود.

دیتالاگر

پنتومتر:
از این وسیله برای تعیین میزان بارپذیری خاک و مقدار مقاومت نفوذی خاک استفاده می‌شود.

پنتومتر

علاوه بر دستگاه‌های ذکر شده الک دانه بندی، شیکر الک، کاساگراند، تعیین حد انقباض، تعیین حد خمیری، هیدرومتری، CBR، قالب چکش تراکم، تحکیم خاک، برش خاک، سه لالا محوری، چکش STP و … از جمله دیگر تجهیزات آزمایشگاه خاک هستند.

خدمات رشنو برای آزمایشگاه خاک:

فروش لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی از جمله سکوبندی آزمایشگاه‌ها، دستگاه‌های تخصصی و … مهم‌ترین خدمات شرکت رشنو است.

فروش دستگاه های ازمایشگاه خاک

در صورت نیاز با شماره 09017318079 تماس بگیرید