RashnoLogo

دستگاه های آزمایشگاهی

دستگاه های آزمایشگاهی

شرکت پویا صنعت رشنو   تولید کننده و  تامین کننده دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاهی از کمپانی های معتبر از جملهMETROHM – AND-MEMMERT – LOVIBAND – JENWAY  HETTICH – GFL AQUALITIC- –IKA-SARTORIUS-AZ-FINETECH-LABINCO- UNICO-ATAGO
می باشد .
این شرکت با تکیه بر توانایی های متخصصین مجرب خود آماده ارائه خدمات نصب و پشتیبانی دستگاههای آزمایشگاهی میباشد.
آشنایی بیشتر با دستگاههای آزمایشگاهی مجموعه پویا صنعت رشنو