بهترین تجهیزات آزمایشگاهی - سکوبندی آزمایشگاه

در آزمایشگاه پلاستیک و لاستیک انواع مواد پلاستیکی و پلیمری و همچنین مواد شیمیایی با استفاده از انواع دستگاه آزمایشگاه پلاستیک و لاستیک مورد تست و ارزیابی قرار میگیرد. در این مقاله به معرفی برخی از انواع دستگاه آزمایشگاه پلاستیک و لاستیک می پردازیم.

انواع دستگاه آزمایشگاه پلاستیک و لاستیک

 •  دستگاه وی کات (همان نقطه ی نرم شدگی ویکات می باشد. یک نقطه ی مشخص برای مواد پلاستیکی است که حدفاصل مایع و جامد می باشد)
 • دستگاه تست سایش
 • دستگاه شاخص جریان مذاب MFI
 • دستگاه شاخص جریان مذاب MVR
 • دستگاه سفتی حلقوی لوله
 • دستگاه ایزورد_ چارپی
 • دستگاه تست لوله اتوماتیک

انواع دستگاه آزمایشگاه پلاستیک و لاستیک

 • دستگاه تست جوش پروفیل
 • دستگاه تست فشار و کشش و خمش
 • دستگاه کپیلاری رئومتر
 • دستگاه ESCR
 • دستگاه تانسیومتر کشش سطحی
 • دستگاه DSC/TGA
 • دستگاه جذب اتمی
 • دستگاه آنالیزور لاستیک
 • دستگاه سختی سنج
 • دستگاه مواد شیمیایی مربوطه
 • دستگاه تست خستگی لاستیک
 • دستگاه FTIR
 • دستگاه های آنالیز حرکتی: ( شامل آنالیز حرارتی عنصری، آنالیز گرماسنجی تفاضلی، آنالیز گرماسنجی TGA ، آنالیز گرما مکانیکی می باشد)
 • دستگاه مقاومت سایشی تابر، دستگاه مقاومت استوانه چرخان، دستگاه ارتجاعیت و جهندگی، دستگاه آزمون چسبندگی، دستگاه آزمون هدایت الکتریکی سطحی و حجمی، دستگاه آزمون نقطه ویکات و تغییر شکل حرارتی
 • دستگاه تعیین شاخص جریان مذاب
 • دستگاه رئومتر (برای پخت کامپوند در صنایع لاستیک و تایرسازی)
 • دستگاه تزریق عمودی
 • دستگاه پرس پنوماتیک
 • دستگاه آسیاب سیار
 • دستگاه شبیه ساز شرایط محیطی
 • دستگاه آون خلاء
 • دستگاه همزن آزمایشگاهی
 • دستگاه فریزر آزمایشگاهی
 • دستگاه قالب های سیلیکونی
 • دستگاه سانتریفیوژ آزمایشگاهی
 • دستگاه سختی خراش
 • دستگاه سختی سنج SHORE برای تمام مواد پلیمری و پلاستیکی و فوم و …
 • دستگاه سختی سنج IRHD که فقط مخصوص صنایع لاستیک و پلاستیک می باشد.
 • دستگاه سختی سنج دیجیتال که مخصوص لاستیک است.
 • دستگاه آنالیز دینامیک استاتیکی که برای تست خستگی لاستیک با فرکانس 0.001 هرتز تا 300 هرتز به کار می رود.
 • دستگاه رزیلیانس

آزمایشگاه پلاستیک و لاستیک

 • دستگاه آزمایش توزین حرارتی (TGA) که در اندازه گیری تغییرات وزن نمونه در هنگام گرمایش کاربرد دارد.
 • دستگاه پیرسازی حرارتی
 • دستگاه پیرسازی برودتی
 • دستگاه اندازه گیری تغییر وزن و حجم
 • دستگاه زنون
 • ترازو و کیت دانسیته

فعالیت هایی که در آزمایشگاه پلاستیک و لاستیک انجام می شود

مواد آزمایشگاه پلاستیک و لاستیک

 • انجام تست و آنالیز براساس روش های بین المللی که حاوی آزمایش و ارزیابی خواص مکانیکی مواد پلیمری، آنالیزهای حرارتی، رئولوژیکی و تحلیل نتایج می شود.
 • تایید مطابقت محصولات پلیمری و پلاستیکی با استاندارد های بین المللی.
 • آماده کردن نمونه آزمون های مختلف برای استانداردهای بین المللی.
 • کنترل کیفی انواع مواد پلیمری و پلاستیکی و ارائه ی گواهی نامه براساس استانداردهای بین المللی.
 • برگزاری دوره ها و کلاس های آموزشی برای مسئولین آزمایشگاه پلاستیک و لاستیک

 

 

تماس مستقیم