what is the soil laboratory?

آزمایشگاه خاک یکی از پرکاربرد ترین آزمایشگاه ها در شاخه ی مکانیک خاک می باشد. در آزمایشگاه خاک به مطالعه و بررسی خواص خاک و رفتار آن در محیط ها و شرایط مختلف و ایده آل می پردازد. علم بررسی خاک علمی است که نیاز به تجربه و آزمایش دارد. خواص مهندسی خاک ها فقط از طریق آزمایش در آزمایشگاه خاک امکان پذیر است.

آزمایشگاه خاک

کاربرد آزمایشگاه خاک چیست؟

اموری مانند طراحی و تحلیل سازه های خاکی، سد های خاکی، دیوار های حائل، شیروانی ها و انواع پی در آزمایشگاه خاک انجام می شود.

  • تعیین درصد رطوبت خاک
  • تعیین چگالی بخش جامد خاک
  • تشخیص منحنی دانه بندی خاک
  • آزمایش تراکم استاندارد
  • آزمایش برش مستقیم
  • آزمایش مقاومت خاک و نشست
  • آزمایش تحکیم
  • آزمایش فشاری محصور نشده
  • آزمایش هم ارز
  • تعیین نسبت باربری

ارتباط با شرکت پویا صنعت رشنو

تماس با پویا صنعت رشنو

برای مهندسی سازه در ساختمان به صورت تخصصی نیاز است تا رفتار تمامی اجزای ساختمان و خاک و پی آن در برابر زلزله و عوامل دیگر را بررسی کرد. یکی از کاربرد های دیگر آزمایشگاه خاک فراهم سازی این بستر می باشد.

کاربرد آزمایشگاه خاک

آزمایش های مکانیکی و فیزیک خاک (مانند آزمایش سه محوری دینامیکی) آزمایش های مربوط به تعیین پتانسیل روانگرایی، میرایی، مدول برشی خاک و مصالح دانه ای نیز در آزمایشگاه خاک انجام می شود. فیزیک خاک شامل دانسیته و تخلخل، بافت، ساختمان، رنگ، نگهداری و حرکت آب در خاک می شود.

کاری که فیزیک خاک انجام می دهد، بهبود حاصلخیزی خاک است. بهترین خاک برای حاصلخیزی و رشد محصولات، خاکی است که نمک سدیمی نداشته باشد. در آزمایشگاه خاک، خصوصیات شیمیایی و ترکیب معدنی و مواد آلی خاک به صورت دقیق بررسی می شود. مورد بعدی که در آزمایشگاه خاک بررسی می شود، خصوصیات بیولوژیکی می باشد. در آن موجودات زنده (باکتری، قارچ، کرم ها، حشرات) در خاک بررسی می شود. تمامی آزمایش های خاک، مکانیک خاک، تست آسفالت و مصالح ساختمان و کنترل بتن با تجهیزات مدرن و توسط کارشناسان با تجربه در این زمینه و طبق استانداردهای جهانی در شرکت پویا صنعت رشنولب انجام می شود.

آزمایشگاه خاک و کاربرد آن

برای کسب اطلاعات دقیق جهت خرید لوازم مربوط به آزمایشگاه خاک تماس بگیرید.

 

0/5 ( 0 نظر )