بهترین تجهیزات آزمایشگاهی - سکوبندی آزمایشگاه

اسید متا اکریلیک

متا اکریلیک اسید چیست؟

متااکریلیک اسید  ترکیبی آلی است. این مایع بی رنگ خاصیت حل شوندگی در بسیاری حلال ها را دارد و  برای تولید پلیمر متیل متا ا کریلات و بوتادین استایرن (MBS) نیز استفاده می شود و همچنین به عنوان یک اصلاح کننده برای PVC مورد استفاده قرار می گیرد. پلیمرهای حاوی متا اکریلیک اسید  در برنامه های کاربردی مانند ionexchange، پوشش سطح، کمکی برای صنایع چرم و نساجی، flocculants استفاده می شوند. خرید متا اکریلیک اسید

سنتز متاکریلیک اسید

متاکریلیک اسید به طور صنعتی در مقیاس وسیعی از استرهایشان مانند متیل متاکریلات (MMA) و پلی متیل متاکریلات (PMMA) به دست می آیند. متاکریلات دارای کاربردهای فراوانی است به عنوان مثال در تولید پلیمری با نام تجاری  پلکسی گلاس استفاده می شود. رایج ترین روش برای تهیه متاکریلیک اسید واکنشاستون و سیانید است که استون سیانوهیدرین تشکیل می شود که در ادامه با استفاده از  اسید سولفوریک تبدیل به سولفات متاکریل آمید می شود و سپس به اسید متاکریلیک هیدرولیز می شود. در یک روش دیگر ایزوبوتیلن اکسید شده و متاکرولئین تبدیل می شود و سپس به اسید متاکریلیک تبدیل می شود. متاکرولئین را می توان به طور مستقیم از  واکنش  فرمالدهید و اتیلن به دست آورد. همچنین ایزوبوتیریک اسید نیز می تواند با از دست دادن هیدروژن به اسید متاکریلیک تبدیل می شود.

کاربردهای متاکریلیک اسید

در رنگ ها، چسب ها، مواد چرمی و در ساخت رزین های تبادل یونی مورد استفاده قرار می گیرد.

جهت آشنایی با سایر مواد شیمیایی مورد نیاز در آزمایشگاهها اینجا کلیلک کنید.

تماس مستقیم