بهترین تجهیزات آزمایشگاهی - سکوبندی آزمایشگاه

ال آسپارژین مونو هیدرات

 

ال-آسپارژین مونوهیدرات به طور طبیعی در بدن تولید می شود و در گروه آمینواسیدهای غیرضروری طبقه بندی می شود. در اثر واکنش آسپارتیک اسید و محلول آمونیاک، اسید آمینه ال-آسپارژین محلول در آب و بسیار قطبی سنتز می شود. این اسیدآمینه روی عملکرد سلول های عصبی و بافت مغز تاثیرگذار است و متابولیسم این سلول ها را کنترل می کند.

ویژگی های ال آسپارژین مونوهیدارت

  • اسیدآمینه غیرضروری
  • محلول در آب
  • مناسب برای محیط های کشت سلولی

کاربردهای ال-آسپارژین مونوهیدارت

  • کنترل متابولیسم عملکرد سلول های عصبی و بافت مغز
  • حفظ تعادل در دستگاه اعصاب مرکزی
  • کمک به تبدیل یک اسید آمینه در کبد به اسید آمینه دیگر
  • جلوگیری از عصبانیت یا آرامش بیش از حد
  • جهت آشنایی با سایر مواد شیمیایی مورد نیاز در آزمایشگاهها اینجا کلیلک کنید.

تماس مستقیم