بهترین تجهیزات آزمایشگاهی - سکوبندی آزمایشگاه

آلیزارین رداس

آلیزارین یا 1.2 – دی هیدرکسی آنتراکوئینون (همچنین به نام موردانت قرمز 11 و تورکی قرمز هم شناخته می شود) یک ترکیب آلی با فرمول شیمیایی C14H8O4 است که از قدیم به عنوان رنگ قرمز اصلی در صنعت نساجی استفاده می شود. به لحاظ تاریخی این رنگ از ریشه تیره روناس  بدست می آید. آلیزارین قرمز که یکی از مشتقات آنتراکوئینون است برای شناسایی و تشخیص کلسیم در برش های بافتی و سلول های کشت شده در شرایط برون تنی بکار می رود. اگرچه این واکنش صرفا مختص کلسیم نیست و یونهای منیزیم، منگنز، باریوم، استرانسیوم و آهن هم با این رنگ واکنش می دهند، اما از آنجا که این عناصر غلظت های بسیار کمی دارند در رنگ آمیزی تداخل نمی کنند. واکنش کلسیم با این رنگ باعث تشکیل کمپلکس آلیزارین قرمز- کلسیم S در یک فرآیند شلاته کننده می شود که نتیجه نهایی این واکنش ایجاد رنگ قرمز روشن است. همچنین آلیزارین رد یک رنگ شایع برای شناسایی استئوسیت های حاوی کلسیم در محیط های کشت تمایزی سلول های مزانشیمی انسان و جوندگان بکار می رود.

 

ویژگی ها

 • وزن مولکولی: 26/342
 • فرمول مولکولی: C6H4COC6H(OH)2(SO3Na)CO
 • ظاهر: مایع قرمز
 • حلالیت: محلول
 • اندیکاتور pH: 6/4 (زرد) تا 6 (قرمز)
 • نگهداری: دمای 8-2 درجه سانتیگراد، در تاریکی
 • عمر مفید: یک ماه

 

روش رنگ آمیزی با آلیزارین رد S

 1. محیط کشت را از هر چاهک خارج کنید و 3 بار با PBS 1X به آرامی شستشو دهید.
 2. سلول ها را با فرمالدهید 4 درصد برای 15 دقیقه در دمای اتاق فیکس کنید.
 3. فیکساتیو را خارج کنید و 3 بار با آب مقطر شستشو دهید.
 4. آب مقطر را بطور کامل خارج و 1 میلی لیتر رنگ آلیزارین رد S به هر چاهک اضافه کنید و در دمای 30-20 درجه با تکان دادن ملایم انکوبه کنید.
 5. رنگ را خارج کرده و 5 بار با آب مقطر شستشو دهید.
 6. در صورت لزوم، با استفاده از میکروسکوپ فاز، سلول ها را بررسی کنید و در صورت تمایل عکس بگیرید.
 7. پلیت ها را برای 2 دقیقه کج کنید تا خروج آب اضافی تسهیل شود.
 8. قبل از ظهور رنگ، پلیت ها را 20- درجه قرار دهیدج
 9. هت آشنایی با سایر مواد شیمیایی مورد نیاز در آزمایشگاهها اینجا کلیلک کنید

تماس مستقیم