کابینت نگهداری سیلندر

کابینت نگهداری سیلندر

برای ایمن سازی محیط و رفع خطرات نگهداری سیلندرهای گاز از قبیل افتادن سیلندر، نشت گازهای خطرناک و انفجار سیلندر و یا در مواردی که احتمال بروز آتش سوزی در محیط نگهداری سیلندرها وجود دارد، جهت جلوگیری از سرایت آتش به سیلندر و به منظور ایزوله کردن آن از محیط،  از کابینت های ایمنی نگهداری سیلندر گاز استفاده میگردد

این کابینتها با بدنه فلزی تولید میگردند و دارای انواع مختلفی ازنظر ضرفیت نگهداری تعداد سیلندر میباشند.

بدنه کابینتها عموما از جنس فولاد بوده

این کابینتها به دو صورت اتوماتیک و دستی تولید میگردند

کمدهای نگهداری کپسول ضد اشتعال و درمواردی ضد انفجار نیز میباشند و فن این کمد ها را نیز بر اساس نیاز میتوان از نوع ضد انفجار استفاده نمود


هیچ محصولی یافت نشد.