شیرآلات آزمایشگاهی

laboratory valves

شرکت پویا صنعت رشنو مفتخر به تولید شیرآلات آزمایشگاهی برای آزمایشگاه های مختلف مطابق با نیاز و درخواست کارفرمایان می باشد.

انواع شیرآلات آزمایشگاهی:

 • شير آب سرد وگرم ديواري باعلم S
 • شير آب سرد وگرم ديواري باعلم ناوداني كوتاه
 • شير آب سرد وگرم رو ميزي تك پايه با علم ناوداني بلند
 • شير آب سرد وگرم رو ميزي تك پايه با علم بلغاري
 • شير آب سرد تك روميزي
 • شيرآب زير شلفي
 • شير آب كنترل هود
 • روميزي یک جفت 30 cc پايه
 • خروجي ثابت كنترل هود علم عصائي
 • خروجي آب 90  درجه كنترل هود
 • شير گاز زير شلفي
 • شير گاز پيشاني 45درجه
 • شير گاز پيشاني 90درجه
 • شير گاز كنترل هود
 • خروجي گاز 45 درجه
 • خروجي گاز90 درجه
 • شير گاز رو ميزي
 • شير گاز رو ميزي يك طرفه
 • شير گاز رو ميزي دو طرفه
 • شير گاز رو ميزي چهار طرفه
 • تبديل2/1*8/3
 • شير هواي زير شلفي شير هواي پيشاني 45 درجه
 • شير هواي كنترل هود
 • خروجي هواي45 درجه
 • خروجي هواي 90درجه
 • شير وكيوم زير شلفي
 • شير وكيوم پيشاني45  درجه
 • شير وكيوم كنترل هود
 • خروجي وكيوم 90 درجه
 • خروجي وكيوم45 درجه
 • شیرآب ضد اسید
 • شیرآب مخلوط آزمایشگاهی
 • شیرآلات ضد اسید
 • شیر دوقلو آزمایشگاهی
 • شیرآب زیرشلفی آزمایشگاهی
 • شیرگاز یک طرفه آزمایشگاهی
 • شیرهوا یک طرفه آزمایشگاهی

هیچ محصولی یافت نشد.