ملزومات مصرفی

laboratory needed equipment

ملزومات مصرفی آزمایشگاهی همان لوازم مصرفی آزمایشگاه است که مورد نیاز برای هر آزمایشگاهی می باشد. ملزومات مصرفی یعنی این لوازم به صورت دائمی نیست و تمام می شود و باید آن را شارژ کرد. این لوازم مصرفی بسیار متفاوت و گوناگون می باشد.

ملزومات مصرفی آزمایشگاهی

چند نمونه از ملزومات مصرفی آزمایشگاه:

تیغ میکروتوم

سوزن سرنگ آزمایشگاهی

کیسه نمونه گیری گاز

پوآر

سرنگ آزمایشگاهی

شیشه قطره چکان

لام هموستومتر

روپوش آزمایشگاهی

ایندیگوکارمین

رک آزمایشگاهی

میکروپلیت

شلنگ آزمایشگاهی

بوته آلومینا

نوارادرار

محیط کشت باکتری

اسپاتول

ماسک

ماسک فیلتردار

همزن شیشه ای آزمایشگاه

دستکش آزمایشگاهی

جا پلیتی

عینک آزمایشگاهی

پیست

اسکالیپال

میکروتیوپ

سه پایه فلزی

شناساگر ph

لام

لامل

کاغذصافی

لوله آزمایش

کاغذ PH – کاغذ تورنسل

باندو چسب

مگنت

تیشو کاست

سوآپ

چسب پاتولوژی

پارافیلم

اپلیکاتور

تیغ میکروتوم

فلاسک کشت سلولی

لوله هپارینه

میکروپلیت

لوله لخته

لوله گلوکز

میکروتیوپ

سمپلر

نوک سمپلر

توری نسوز

بک گاز

پایه و میله

حلقه دکانتور

بشرگیر

انبر کوره

گیره نوابل

مک کارتی

مثلث نسوز

ست درپوش پلاستیکی

بک گاز

جای پیپت گردان

پیپت فیلر

دستگاه آزمایشگاه پلاستیک و لاستیک

آشنایی با ملزومات آزمایشگاهی


هیچ محصولی یافت نشد.