ملزومات شیشه ای

ملزومات شیشه ای

1.    ارلن
2.   
ارلن خلاء
3.   
ارلن دهانه تنگ
4.   
بالن
5.   
بالن
6.   
بالن ژوژه
7.   
بشر
8.   
بمب کالریمتری شیشه ای
9.   
بورت اتوماتیک تک شیر
10.   
بورت ساده شیر تفلونی
11.   
بورت ساده شیر شیشه ای
12.   
بورت مخزن پلاستیکی
13.   
پتری دیش
14.   
پلیت
15.   
پوار
16.   
پیپت
17.   
پیپت پاستور
18.   
پیپت ژوژه
19.   
پیکنومتر
20.   
تانک کروماتوگرافی
21.   
ترمو راکتور
22.   
ترمودانسیتومتر
23.   
ترمومتر
24.   
جار بی هوازی
25.   
جای لوله آزمایش
26.   
چسب اتوکلاو
27.   
دانسیتومتر شیشه ای
28.   
دسیکاتور شیر دار و بدون شیر
29.   
دکانتور
30.   
دین استارک با مبرد و بالن
31.   
سری کامل شیشه آلات سوکسله تقطیر
32.   
سری کامل شیشه آلات هضم و تقطیر
33.   
سل اسپکتروفتومتر شیشه ای و کوارتز
34.   
سل شیشه ای
35.   
شیشه پودری و مایعی
36.   
شیشه در پیچ دار
37.   
شیشه گازشور
38.   
ظرف توزین
39.   
قیف ایمهیوف
40.   
قیف ایمهیوف شیردار
41.   
قیف دکانتور شیر تفلونی
42.   
قیف سینتر گلاس
43.   
کارتوش
44.   
کروزه چینی
45.   
کروزه قوچ
46.   
کلونجر تک شیر با مبرد و بالن
47.   
لاکتودانسیتو متر
48.   
لام و لامل
49.   
لوله آزمایش
50.   
مبرد حبابدار
51.   
مخزن بورت
52.   
مزور (استوانه مدرج)
53.   
مزور بلند شیشه ای پایه شش گوش
54.   
مگنت روکش تفلون
55.   
مگنت کش تفلونی
56.   
هیدرومتر

 


هیچ محصولی یافت نشد.