بهترین تجهیزات آزمایشگاهی - سکوبندی آزمایشگاه
آزمایشگاه رنگ و رزین

آزمایشگاه رنگ و رزین

آزمایشگاه رنگ و رزین بنا به ضرورت و اهمیت آزمون‌های رنگ در استانداردهای بین‌المللی و ملی تاسیس شده است.

آزمایشگاه صنایع غذایی

آزمایشگاه صنایع غذایی باتوجه به گستردگی انواع محصولات و استفاده‌های مختلف از آن به چندین زیر مجموعه تقسیم می‌شود

آزمایشگاه آب و فاضلاب

امروزه به علت استفاده‌های گوناگون از آب و فاضلاب باید آزمایشگاه‌های مجهزی برای بررسی آب (با توجه به نوع استفاده از آن) در دسترس باشد.

آزمایشگاه کشاورزی و گیاه شناسی

آزمایشگاه کشاورزی و گیاه‌شناسی

آزمایشگاه گیاه شناسی و کشاورزی بنا به ضرورت و اهمیت آزمون‌های خاک کشاورزی و باغداری در استانداردهای بین‌المللی و ملی تاسیس شده است.

آزمایشگاه پلیمر و پلاستیک

آزمایشگاه پلیمر و پلاستیک مرکزی است برای انجام آزمون‌های پژوهشی بر روی مواد مختلف پلاستیکی، الاستومری، کامپوزیتی، فوم و ...است.

آزمایشگاه خاک

آزمایشگاه خاک

باتوجه مسائل مهم در کشاورزی و باغداری و حتی استفاده از خاک در صنعت روز برای شناخت و بررسی دقیق انواع خاک‌ها آزمایشگاه خاک تاسیس شده است.

تماس مستقیم