کابینت نگهداری مواد شیمیایی

کابینت نگهداری مواد شیمیایی

بخارات اسیدی متساعد شده از مواد شیمیایی مورد استفاده در آزمایشگاهها اغلب موجه خوردگی در بدنه کابینتهای معمولی میشوند و همچنین بوی بخارات اسیدی موجب آزار کاربران خواهد شد .

به منظور جلوگیری از این موضوع کابینتهایی تولید میگردند که بدنه آنها در برابر بخارت و مواد شیمیایی مقاوم بوده و همچین مجهز به فن جهت مکش بخارات باشند

این کابینتها دارای طبقاتی از جنس بدنه کمد میباشند که این طبقات قابل جا ب جایی هستند

بدنه کابینتها با توجه به نیاز کارفرما و میزان خطر مواد شیمیایی که در ان قرار میگیرد متفاوت خواهد بود

این کابینتها طبق نیاز کارفرما در ابعاد مختلف قابل تولید می باشند.


هیچ محصولی یافت نشد.