هود بازویی

هود بازویی

هودهای بازویی یا مفصلی برای تخلیه و جابجایی هوای محیط آلوده به دود یا بخارات شیمیایی استفاده میشود

این هودها با قابلیت جابجایی با استفاده از مفصل هایی که در آن تعبیه شده کاربرد زیادی در آزمایشگاههای مختلف دارند.

این دستگاهها جهت آزمایشگاه هایی که با کمبود فضا مواجه هستند بسیار مناسب می باشند.

مفصلهای این هود ها باطولهای مختلفی تولید میگردند و هچنین قطر دهانه این هود ها نیز با توجه به نیاز ماربران متفاوت میباشد

جهت مکش بهتر این هودها از فن های سانتریفیوژ  استفاده میگردد.

این هود ها در دو نوع با مجموعه بازوهای قابل چرخش تا 360 درجه به طول 2600 و قطر 110 میلیمتر،

با دهانه مکش اتصال به فن 110 میلیمتر کاسه هود با قطر 375 میلیمتر

و با مجموعه بازوهای قابل چرخش تا 360 درجه به طول 2600 و قطر 75 میلیمتر،

با دهانه مکش اتصال به فن 90 میلیمتر و دارای کاسه هود با قطر 375 میلیمتری تولید میگردند.


هیچ محصولی یافت نشد.