مواد شیمیایی آزمایشگاهی

laboratory chemicals

مواد شیمیایی آزمایشگاهی یکی از اصلی ترین مواد مورد استفاده در آزمایشگاه ها محسوب می شود.

تفاوت مواد شیمیایی آزمایشگاهی با مواد شیمیایی خوراکی

تفاوت آن ها در مقدار گریدشان می باشد و از نظر فرمول شیمیایی و ماهیت، با مواد صنعتی و خوراکی تفاوتی ندارند.

این مواد بر اساس کاربردشان و نیاز مصرف کنندگان در گرید های مختلف با درجه ی خلوص معین، به دسته های Extra pure-GR-ACS-HPLC-BioChemistry طبقه بندی می شوند.

مواد شیمیایی مرک و کاربرد آن

آزمایشگاه تشخیص طبی، کنترل کیفی و استاندارد، تولید واکسن و سرم، صنایع غذایی، صنایع چسب و رنگ و رزین، علوم آزمایشگاهی، نیروگاه های حرارتی برق، آب و فاضلاب، پزشکی و طبی، صنایع سرامیکی و کاشی و… می باشد.

لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی

سیگما آدریچ                           فلوکا                              شارلو

آب اکسیژنه                            آب کروماتوگرافی               آب دوتره

آگاروز                                    آگار                                 آلفا نفتول

آلفا نفتیل امین                        آلومینیوم                          آلومینیوم اکساید

آلومینیوم بوتیلات                      آلومینیوم سولفات              آلومینیوم نیترات آلومینیوم هیدرواکساید

آمونیوم استات                         دی آمونیوم اگزالات            آمونیوم آیرونII
آمونیوم آیرونII سولفات             آمونیوم ایرون III سولفات    آمونیوم کربنات
آمونیوم سولفات                       آمونیوم فلوراید                  آمونیوم بی کربنات

آمونیوم پر سولفات                    آمونیوم کلراید                  آمونیوم مونو وانادات

آمونیوم سریم نیترات                 آمونیوم نیترات                  آمینو آنتی پیریم
آمونیوم هپتا مولیبدات 4 آبه         آلیزارین رد                      آنیلین
دی آمونیوم هیدروژن فسفات       آیرون (پودر آهن )             آیرون III نیترات
آمونیوم دی هیدروژن فسفات       آیرون II کلرید 4 آبه           اتانول

آمینو نفتول سولفونیک اسید        اتیل آکریلات                    اتیل آنیلین

آیرون II سولفات 7 آبه               آیرون (آهن ) III سولفات   اتیل استات

اتیلن گلیکول                           triاتیل آمین هیدروکلراید     اتیل متیل کتون

استارچ (نشاسته)                    استیل استون                 استوفنون

استون                                   استونیتریل                     استرانسیوم استات

استرانسیوم کربنات                  اسپکتروملت A14             اسپکتروملت A10

اسکوالان                               اسید استیک گلاسیال       اسید اولئیک

اسید اسپارتیک                       اسید اگزالیک 2آبه            اسید اوریک

اسید پریودیک                         اسید باربیتوریک                اسید بنزوئیک

اسید بوریک                            اسید تارتاریک                  اسید تیوگلیکولیک

اسید پیکریک هلندی                 اسید سولفوریک              اسید سالسیلیک

اسید سولفو سالسیلیک           اسید سولفانیلیک             اسید سولفانیلیک

اسید سالیسیلیک                   اسید سیتریک                  اسید فسفریک

اسید فلوریدریک                      اسید فورمیک                   اسید فتالیک

اسید فیتیک                           اسید گلوتامیک                 اسید گلی اگزالات

اسید هیدروکلریک (کلریدریک )   اسید لاکتیک                    اسید پرکلریک 70%

اسید نیتریک 100% دودزا          اسید نیتریک 65%            اسید متا اکریلیک

اسید متا فسفریک                  اسید مالئیک                     اسید مولیبدیک

اسید فسفو مولیبدیک              اسمیک اسید محلول 2%    استامید

اسمیوم تترا اکساید                 استایرن مرک آلمان            اریوکروم بلک تی

و …


هیچ محصولی یافت نشد.