آزمایشگاه خاک

آزمایشگاه خاک

انجام مطالعات ژئوتکنیک و آزمایشگاه مکانیک خاک بررسی‌های ژئوتکنیکی از طریق تحلیل داده‌های بدست آمده از عملیات صحرایی و آزمون‌های آزمایشگاهی صورت می‌گیرد که در ادامه اشاره می‌گردد فعالیت‌های صحرایی و آزمون‌های برجا .انجام بازدیدهای محلی و تعیین مشخصات کلی منطقه مورد مطالعه به لحاظ توپوگرافی، وضعیت آب و هوایی و نحوه ساخت و ساز مطالعات صحرایی شامل حفر گمانه‌های شناسایی، انجام آزمایش‌های برجا مانندآزمایش نفوذ استاندارد (SPT)، آزمایش نفوذ مخروط (CPT)، آزمایش برش پره (Vane)، پرسیومتر، بارگذاری صفحه، اندازه‌گیری نفوذپذیری (لوژان و لوفران)، آزمایش‎های ژئوفیزیک تعیین سرعت موج برشی (Down hole – Cross hole) آزمون‌های آزمایشگاهی در این بخش انواع خدمات آزمایشگاهی شامل کلیه آزمایش‌های فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی خاک نظیر، آزمون‌های دانه‌بندی، تعیین درصد رطوبت، آزمایش برش مستقیم، سه محوری، هیدرومتری، تحکیم، تک محوری، تراکم، سی بی آر و حدود اتربرگ بسته به نوع و جنس خاک و همچنین آزمایش شیمیایی براساس استاندارها ارایه می‌شود تحلیل نتایج و ارایه گزارش ژئوتکنیک در نهایت و پس از جمع‌آوری نتایج آزمون‌های صحرایی و آزمایشگاهی، مهندسین مجرب این شرکت با بررسی نتایج فوق و احیانا حذف نتایج نا معتبر، شرایط موجود زمین را مورد تفسیر و ارزیابی قرار داده و در نهایت براساس نتایج فوق، تفاسیر و توصیه‌های مربوط به نوع زمین، شرایط باربری آن، گودبرداری و نوع سازه‌ نگهبان و مسائل دیگر را در قالب گزارش مطالعات ژئوتکنیک ارائه می‌کنند. فعالیت های ما فعالیت های صحرایی و آزمون های برجا آزمایش های فیزیکی ، مکانیکی و شیمیایی خاک ارائه گزارش کامل ژئوتکنیک اخذ تاییده نظام مهندسی تحلیل و طراحی انواع ساز های ژئو تکنیک و سیستم های پایدار سازی گود در اسرع وقت با بالاترین کیفیت توسط مهندسان مجرب و با سابقه در آزمایشگاهی مجهز با قیمتی بسیار مناسب ارائه مستندات پروژه آزمایش شده در صورت درخواست کارفرما مجموعه ما آماده ارائه خدمات در تمام مناطق تهران انجام آزمایشات از قبیل : دانهول،دانسیته،دانه بندی،رطوبت،اتربرگ،بارگذاری صفحه،مقاومت الکتریکی،برش برجا،هیدرومتری حفاری ماشینی منطقه 2 آزمایش دانه بندی در محل انجام آزمایش نفوذ پذیری در حفاری دستی انجام آزمایش نفوذ پذیری در حفاری ماشینی تعیین قیمت جهت (تعیین قیمت آزمایش خاک برای احداث ساختمان در تهران باید چند فاکتور اصلی را مد نظر قرار دهیم 1- محل پروژه 2- تعداد گمانه و متراژ مورد نیاز برای حفاری 3- نوع حفاری (ماشینی یا دستی) 4- نوع و تعداد آزمایشات صحرایی 5- نوع و تعداد آزمایشات آزمایشگاهی) کارشناسان ما در وهله اول با توجه به دستورالعمل سازمان نظام مهندسی تهران اقدام به محاسبه تعداد و متراز گمانه ها برای هر پروژه می کنند. باید دقت داشت هزینه حفاری در مناطق مختلف شهر تهران با توجه به تنوع ساختار خاک متفاوت است از آنجایی که سازمان نظام مهندسی الزام داشته که کلیه پروژه ها می بایست به صورت ماشینی حفاری گردد و فقط مواردی که امکان استقرارماشین حفاری در محل پروژه نیست از حفاری دستی استفاده گردد، اغلب حفاری ها به صورت ماشینی انجام می گیرد. در صورتی که که برای بازرسان نظام محرز شود امکان حفاری ماشینی بوده ولی حفاری دستی انجام شده علاوه بر جریمه شرکت کلیه گزارشات باطل اعلام شده و می بایست مجددا حفاری و مطالعات انجام شود. با توجه به متراژ زیر بنا و سطح اشغال ، تعداد کل طبقات و تعداد طبقات زیرزمین در بعضی پروژه ها نیاز به انجام آزمایشات تکمیلی مانند دانهول ، برش برجا ، بارگذاری صفحه ای و… می باشد. و در نهایت آزمایشات صحرایی ( دانسیته ، SPT و..) و آزمایشگاهی (دانه بندی، تعیین درصد رطوبت ، حدود آتربرگ و..) که به صورت روتین و مطابق استانداردهای ملی و بین المللی برای کلیه پروژه ها انجام می شود. با درنظر گرفتن تمام موارد فوق می توان قیمت مناسب برای مطالعات مکانیک خاک هر پروژه را اعلام نمود